3. A

TOREK, 1. 12. 2020

SLOVENŠČINA: Puščava

 1. Ali veš, katera je največja težava za živa bitja v puščavi? Odgovor povej tistemu, ki ti je najbližji.
 2. Odpri SDZ na strani 79:

 – večkrat preberi besedilo in podčrtaj ključne besede; 

 – ustno odgovori na spodnja vprašanja;

 – napiši najmanj 6 odgovorov v zvezek (piši v celih povedih).

    Ne pozabi najprej napisati naslova in datuma.         

 1. V SDZ na strani 80 in 81 preberi besedili in reši naloge po navodilih.

MATEMATIKA: Kilogram

 1. Oglej si posnetek in tehtaj tudi ti.

    https://www.youtube.com/watch?v=HEBJdh860T4

 1. Poišči 3 predmete, za katere misliš, da tehtajo en kilogram (1kg). Stehtaj jih. Ali drži tvoja ocena?
 2. Po navodilih reši naloge v SDZ na straneh 85 in 86.

    Če boš imel težave pri iskanju manjkajočega števila, si pomagaj z izpisovanjem računov v zvezek.

 1. Če želiš, igraj še matematično igrico na povezavi

     https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZMAT1_2015&pages=84&layout=single

ŠPORT: Preskakovanje kolebnice

 1. Oglej si vsaj en posnetek in uporabi čim več različnih načinov za preskakovanje kolebnice: na mestu, v hoji, v teku…

poskoki s kolebnico:  https://www.youtube.com/watch?v=hCP0OzR-BsA

vaje s kolebnico:  https://www.youtube.com/watch?v=X4uPPtiiXIU   

 1. Vesela bom, če boš dodal-a še vaje po svoji izbiri.

LIKOVNA UMETNOST: Kiparstvo  

Razlago likovne naloge in navodila za delo dobiš na jutranjem video srečanju ter v kanalu in na oglasni deski 3. a.

 

PONEDELJEK, 30. 11. 2020

SPOZNAVANJE OKOLJA: Gorski svet  SDZ/44

Od višine se zvrti…   Zagotovo si se že vzpel na različno visoke vzpetine.

 1. V pogovoru s starši odgovori na naslednja vprašanja:

Kje vse si že bil? Kje si bil najbolj visoko? Kje ti je bilo najlepše? Zakaj?

 1. Oglej si posnetek razlage snovi o gorskem svetu. Izvedel boš veliko zanimivosti.

     https://youtu.be/LIXEFl4UBpI

 1. Preberi besedilo v SDZ na strani 44. Podčrtaj ključne besede.
 2. V SDZ-ju na strani 44 reši po navodilih nalogo 1.
 3. Iz ključnih besed oblikuj svoj zapis v zvezek. Ne pozabi na naslov in datum.

SLOVENŠČINA: Dolina Trenta

 1. Dolina Trenta ob glasbi ansambla Lojzeta Slaka

https://www.youtube.com/watch?v=tyI12p8RLu0

 1. Ali veš, kdo so trentarji? Kaj misliš, s čim so se ukvarjali včasih? S čim se ukvarjajo danes?
 2. Preberi zapis in piktograme o dolini Trenti v SDZ na strani 85.
 3. Reši naloge v SDZ na strani 86.

Namig za 1. nalogo:  Pomagaj s SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika).

Zapisanim besedam v preglednici poišči in zapiši ustrezen pomen.

    Kako to narediš?

V google vpiši:  SSKJ — ‘PARK’ – in že se ti pojavi zapis o parku. Prepiši ustrezno razlago.

MATEMATIKA:  Denar

 1. Lahko si ponovno ogledaš posnetek Naš denar iz 2. razreda.

https://youtu.be/kSvvp1Y5ucQ

  Zapomni si:  Za besedo evro uporabljamo znak .

                         Besedo cent krajše zapišemo samo črko  c.

   Znesek 5,20 preberemo: 5 evrov 20 centov.

   Izziv: Kako bi matematično zapisal znesek: 10 evrov 49 centov?

 1. Reši naloge v SDZ na strani 84.

    Namig: Pri računanju z denarjem ne pozabi na zapis merske enote ()!

Primer:  27 +  ___= 83

 1. Rešuj INTERAKTIVNE VAJE ‘DENAR’ (GOOGLE – interaktivne vaje – Merske enote – Denar

Sestavi sliko – kovanci

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_eurocoins.htm?language=slovenian&linkback=../../../education/math-money/index.htm

Sestavi sliko – bankovci

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_eurobills.htm?language=slovenian&linkback=../../../education/math-money/index.htm

Vrednost kovancev

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/linkpuzzle_euro_coins.htm?language=slovenian

GLASBENA UMETNOST: Slovenska ljudska glasba

 1. Prisluhni razlagi o slovenski ljudski glasbi.

Posnetek najdeš v kanalu in na oglasni deski.

 1. V SDZ/27 preberi zapis in odgovori na vprašanja.

3. V zvezek ustvari miselni vzorec o slovenski ljudski glasbi.

 

PETEK, 27. 11. 2020

SLOVENŠČINA:  Postojnska jama

 1. 1. Večkrat preberi besedilo Postojnska jama v SDZ na stani 82.
 2. Preveri, kako dobro si razumel besedilo – ustno odgovori na vprašanja:

Zakaj je Postojnska jama največja turistična jama v Sloveniji? Kako je nastala?

Čemu so se prilagodile živali, ki živijo v jami? Kako se imenuje najbolj znana žival  Postojnske jame? Zakaj je zaščitena?

S čim se pripeljejo turisti v jamo? Kdo vodi turiste, ko si peš ogledujejo jamo?

Kaj je Briljant? Kaj pomenijo piktogrami in kako je treba ob njih ravnati?

 1. Po navodilih reši naloge v SDZ na straneh 83 in 84.

MATEMATIKA:  Denar

 1. Oglej si posnetek in preveri, koliko že veš o denarju:

https://www.youtube.com/watch?v=gLechjhumEI

 1. Ustno odgovori na vprašanja:

Kako se imenuje naša denarna enota?

Kakšen je znak za zapis evra?

Ali imajo večjo vrednost bankovci ali kovanci?

V kakšnih vrednostih imamo bankovce?

V kakšnih vrednostih imamo kovance?

Ali obstaja npr. bankovec za 12 evrov?

Kako se imenuje denarna enota, ki je manjša od evra?

Koliko centov ima 1 evro?

 1. Reši naloge v SDZ na straneh 82 in 83.
 2. Odpri spodnji povezavi in se preizkusi v poznavanju denarja.

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y80ng0y10hbq

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1z80ng1z126fb

GLASBENA UMETNOST: Ponovi pesmice in preveri svoje znanje

 1. Ponovi besedila in ob posnetkih na spodnji povezavi zapoj pesmice, ki smo se jih letos učili.

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice

 1. Preveri svoje znanje – kviz https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/music/puzzles/memory_instruments_sounds.htm?language=slovenian&linkback=../../../education/music/index.htm

Reši prvih 12 nalog (do naloge Prišla je miška iz mišnice …)

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x4ln8sx85qh